Kollektivtrafik

Ullaredsflyget tar Norrland till Skandinaviens

2014-05-16 11:04 Miljöpartiet de gröna i Skåne Lördag 17/5 kl 11.20 pratar regionrådet Anders Åkesson och Röda Korsets vårdchef Eva Hall om hur Skåne kan bli bättre på att vård av traumatiserade flyktingar.

På lördagen 17/5 kl 11.20 kommer regionrådet Anders Åkesson samtala med Eva Hall chef för Röda Korsets vårdenhet om hur regionen kan förbättra vården för traumatiserade flyktingar i Skåne.
På lördag kommer Anders Åkesson och Eva Hall mötas i ett samtal på Malmö C om hur traumatiserade flyktingar på bästa sätt ska kunna komma tillbaka till ett fullgott liv i Skåne. Vård till traumatiserade flyktingar är en viktig fråga för Miljöpartiet i region Skåne som drivit frågan i regionen sedan 2007. Ungefär 90% av de ensamkommande barn som kom till Skåne under senare år har visat tecken på posttraumatiska stressymptom.
Därför tycker Miljöpartiet att det är viktigt att fortsätta satsa på barns psykiska hälsa under nästa mandatperiod. Röda Korset behandlingsenhet har fått mycket gott betyg av sina patienter, därför bjuder Miljöpartiet in Röda Korsets vårdchef för att diskutera hur vården kan bli ännu bättre.
– Röda Korsets idéburna behandlingsenheter är bra exempel på hur Region Skåne kan använda sig av kompetens och erfarenhet från den ideella sektorn, säger Anders Åkesson.

Kontaktperson: Sofia Hedman tel:0702337697

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.
Miljöpartiet i Skånes hemsida0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Destination Gotland AB fortsätter att bedriva åretrunttrafik 2017-2027 med statligt stöd

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy