Transport

Tryggare jobb och bättre bemanning – en förutsättning för bra skånsk vård

2014-09-06 00:06 Miljöpartiet de gröna i Skåne Tryggare jobb och mindre administration. Det är några av de saker som Miljöpartiet de gröna i Skåne vill göra för att locka fler till jobb inom hälso - och sjukvård.

Tryggare jobb och mindre administration. Det är några av de saker som Miljöpartiet de gröna i Skåne vill göra för att locka fler till jobb inom hälso – och sjukvård.

Utan personalen stannar skånsk vård. Men regionen står inför flera utmaningar när det gäller bemanning på sjukhus och vårdcentraler där det idag råder brist på både sjuksköterskor, läkare och barnmorskor. Och ett ännu större behov är att vänta.

– Skåne står inför stora utmaningar vården när det gäller att hitta hälso-och sjukvårdspersonal. Det är helt enkelt svårt idag att rekrytera folk eftersom Skåne behöver så många. Att endast lova mer personal håller inte. Att säkra en trygg vård handlar lika mycket om att se till att det finns kompetent och välutbildad personal att fylla platserna med. Och det gör det inte idag, säger Anders Åkesson, Miljöpartiet de Gröna i Skåne.
Men det vill vi ändra på. Miljöpartiet de gröna tar nu krafttag för att göra regionens jobb ännu mer attraktiva. Miljöpartiet de gröna driver frågan för jämlik lön. Högre lön motiverar fler att vidareutbilda sig, något som verkligen behövs. Vi vill att en barnmorska ska få mer i lön (med ett större lönelyft). Dessutom ska den som jobbar inom Region Skåne enklare kunna vidareutbilda sig. Detta ska ske genom ett kompetenskonto där arbetsgivaren tillsammans med den anställda sparar pengar till kompetensutveckling. För varje slant som sätts in på kontot bidrar regionen med lika mycket. Regionen lägger alltså till lika mycket som anställda sparar undan.
– Dessutom minskar då risken att region Skåne förlorar kompetent personal till landsting där den ekonomiska uppmuntran finns. Trots dagens insatser har vi inte jämlika och jämställda löner inom Region Skåne, säger Yngve Petersson Miljöpartiet de Gröna i Skåne.
Region Skåne är en av Skånes största arbetsgivare och har därmed ett stort ansvar för att all personal ska må bra och kunna göra sitt jobb så bra det bara går. Men många av de nära 30 000 anställda arbetar idag under stor press med alltför hög arbetsbelastning och tempo. MP menar att tillräckliga resurser och arbetsro är ett måste för att trivas på jobbet och kunna utföra det man ska.
– Ett problem är att oönskade deltider. Trygga anställningar ska vara en självklarhet i framtiden. Vi menar att visstidsanställda i region Skåne ska erbjudas en tjänst inom max 2,5 år, säger Yngve Peterson.
Regionens anställda ska i framtiden kunna fokusera mer på människa än på pappersarbete och dokumentation. Miljöpartiet vill därför att det administrativa arbetet ska minska omgående.
Miljöpartiet de gröna jobbar också för att fler personer med olika bakgrund ska få jobb i skånsk hälso-och sjukvård. I framtidens skånska hälso-och sjukvård ska utländsk bakgrund ses som en särskild merit vid rekrytering.
Anders Åkesson (MP)
Regionråd i Region Skåne med sjukvårds – och tandvårdsansvar
[email protected]
[email protected]
Tele 0705-173286
Yngve Petersson (MP)
Vice ordförande Vårdproduktionsberedningen
[email protected]
Tel: 070-515 80 38

A to już wiesz?  ”Innan jag dör vill jag bo miljömärkt”

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.
Miljöpartiet i Skånes hemsida0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy