Kollektivtrafik

Swebus trafikrapport: 20 extrabussar mot Oslo för 17-majfirare

2014-05-16 09:44 Samtrafiken i Sverige AB Norrtåg är ny delägare av kollektivtrafikens samarbetsorgan Samtrafiken och ingår också i biljettsamarbetet Resplus. I och med det ägs nu Samtrafiken av 37 företag inom svensk kollektivtrafik, såsom bland andra SJ, Ybuss och Keolis. Gemensamt mål för samarbetet är att tillsammans göra kollektivtrafiken till förstahandsval för resor inom Sverige.

Norrtåg är ny delägare av kollektivtrafikens samarbetsorgan Samtrafiken och ingår också i biljettsamarbetet Resplus. I och med det ägs nu Samtrafiken av 37 företag inom svensk kollektivtrafik, såsom bland andra SJ, Ybuss och Keolis. Gemensamt mål för samarbetet är att tillsammans göra kollektivtrafiken till förstahandsval för resor inom Sverige.

De 37 ägarföretagen av Samtrafiken är alla en del av Sveriges största biljettsamarbete ”Resplus” som binder ihop över 3 500 orter i Sverige och låter resenärer köpa kombinerad resa med flera trafikföretag. Utöver ägarföretagen finns också ett 20-tal samarbetspartners i nätverket.
– Som delägare till Samtrafiken blir vi en del av ett stort nätverk av organisationer där i princip hela branschen finns med. Det ökar vår möjlighet att påverka vad som händer i branschen – som exempelvis i vårt arbete med att nå fördubblingsmålet. Vi tar också ytterligare ett steg mot att göra det enklare för resenären att resa mellan olika regioner, säger Maria Höglander, VD Norrtåg AB.
Norrtåg ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKTM) i Norrbotten och Västernorrland samt länstrafikbolagen i Jämtland och Västerbotten. De är upphandlare och beställare av trafik och tillhandahåller de tåg som den operatör de utsett ska köra och underhålla.
– Vi märker tydligt ett ökat tryck och vilja att samarbeta i branschen i och med avregleringen. För resenärens skull måste trafikbolagen samverka kring exempelvis resevillkor, planering och biljettsystem, säger Gerhard Wennerström, VD på Samtrafiken.

För mer information, kontakta:
Gerhard Wennerström, VD, Samtrafiken
Mail: [email protected]
Tel: 070-762 38 76
Om Samtrafiken
Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som verkar för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Det gör Samtrafiken genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och förse branschen med specialistkunskap och data om Sveriges resande. För mer information se www.samtrafiken.se.10110Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  SveaReal levererar enligt plan

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy