Infrastruktur

Stora satsningar i kollektivtrafiken

Stora satsningar i kollektivtrafiken
2014-06-27 09:15 MacoMedia AB Riskaptiten bromsar karriären och tillväxten - ofta på ett omedvetet plan Kvinnors låga riskaptit gör avtryck såväl bland företagare som bland kvinnor i karriären. Lena Törner betonar vikten av att våga konfrontera och diskutera kvinnors bristaptit, vad den beror på och vad man kan göra för att bryta den onda cirkeln.

Kvinnors låga riskaptit bygger upp mentala hinder för tillväxt och framgång
Det är ett välkänt faktum att kvinnor har lägre riskaptit när det kommer till investeringar. Motsvarande beteende förekommer även i näringslivet, där kvinnors låga riskaptit ofta resulterar i omedvetna mentala hinder för tillväxt och framgång.
Det är hög tid att diskutera problematiken med kvinnors alltför låga riskaptit och rikta strålkastarljuset mot dess konsekvenser. Det menar entreprenören Lena Törner, som driver MATRONA, ett framgångsrikt affärsnätverkskoncept för driftiga kvinnor i Stockholm.
I senaste numret av företagartidningen Passion for business, delar Lena Törner med sig av tips och tankar på temat ”Förebygg och hantera psykologiska företagarfällor”. Hon anser att kvinnliga företagare bör öka sin riskaptit och våga satsa, oavsett om det gäller att gå från att jobba hemma till att hyra ett kontor, från att sköta hela företaget själv till att anställa sin första medarbetare eller från att finansiera företaget med egna medel till att ta ett lån för att finansiera en expansion.
– Jag upplever att kvinnor tyvärr har en lägre tilltro till sin egen förmåga än vad män har. Det märks bland annat på att kvinnor inte vågar ta för sig lika mycket genom att exempelvis söka ett jobb eller anta ett uppdrag där de inte uppfyller samtliga kvalifikationer.
När män tänker ”Byggbranschen har jag ingen erfarenhet av, men det läser jag snabbt in mig på”, tänker kvinnor ”Jag som aldrig har jobbat mot byggbranschen och inte har någon aning om hur den fungerar kan ju inte söka det här jobbet”. Det är bara ett exempel på hur kvinnors låga riskaptit begränsar dem helt i onödan, säger Lena Törner, som själv vågat trotsa normen när hon kompletterade sina kvinnliga MATRONA nätverk med PATRONA, ett affärsnätverk för män, som drivs av kvinnor.
Riskaptiten bromsar karriären och tillväxten – ofta på ett omedvetet plan
Kvinnors låga riskaptit gör avtryck såväl bland företagare som bland kvinnor i karriären. Lena Törner betonar vikten av att våga konfrontera och diskutera kvinnors bristaptit, vad den beror på och vad man kan göra för att bryta den onda cirkeln.
– En god riskaptit är en av de mest avgörande framgångsfaktorerna för kvinnor, oavsett om de väljer anställning eller startar eget. När det kommer till investeringar medför en låg riskaptit att kvinnor ofta får en betydligt lägre avkastning på sitt sparande.
Samma psykologiska mekanismer bygger upp omedvetna hinder och begränsningar när vi tar oss fram i karriären eller bygger upp ett eget företag, hinder som gör att vi aldrig kan nå våra mål.
– Jag har ingen universallösning på problemet, men vi kommer långt genom att våga prata om det här i många fall tabubelagda ämnet, säger Lena Törner.
Bild: Västerots foto Medlemmar i MATRONA, frukostmöte med Annie Lööf, Näringsminister, sept 2013
MATRONA – PATRONA AffärsNätverken med fokus på Business och CSR
Matrona består av flera lokala affärsnätverk som vänder sig till kvinnor i ledande befattningar och drivna företagare. Gemensamt för alla medlemmar är en vilja att knyta nya kontakter och hitta nya förutsättningar och möjligheter att göra affärer. Det stora flertalet av medlemmarna är stora företag och det är också grundtanken med Matrona. MatronaNätverken är en branschöverskridande och att vara medlem ska vara nyttigt, lärorikt, utvecklande och roligt.
MatronaNätverken är idag etablerade i Sundbyberg/Solna, Södermalm/City och nu även på Östermalm/Täby.
Den första Patronagruppen startade 2013 och vänder sig till män som delar värdegrund med Matrona.
MatronaNätverken drivs idag av Lena och Sanna Törner.
www.matronanatverken.se
Matrona ingår som en del i utbildningsföretaget MacoMedia AB som startades 1993 av Lena Törner. För mer info om MacoMedia AB:
www.macomedia.se

A to już wiesz?  Näst störst chans att vinna tävlingen ”Gul bil” i Dalarna

845160Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy