Sjöfart

Ny app visar var bussen är

2014-03-10 10:12 Eskilstuna+Strängnäs Logistik Pär Svensson tillträder sin tjänst som Logistikutvecklare hos Eskilstuna Logistik den 10 mars. Han ska ansvara för framtagande av analyser och utveckla kunders transportbehov, samt arbeta för kostnadseffektiva och miljövänliga transportlösningar. - Vi är mycket nöjda med att kunna knyta en så kompetent person som Pär till oss, säger Bernt Arehäll, affärsområdesansvarig för Eskilstuna Logistik.

Pär Svensson tillträder sin tjänst som Logistikutvecklare hos Eskilstuna Logistik den 10 mars. Han ska ansvara för framtagande av analyser och utveckla kunders transportbehov, samt arbeta för kostnadseffektiva och miljövänliga transportlösningar.
– Nu när vi har allt på plats, en effektiv kombiterminal och en logistikpark med direkt anslutning till järnväg. flyg och motorväg, är det ett naturligt steg att satsa på en resurs som kan bidra till att utveckla våra kunders transporter, med fokus på kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Vi är mycket nöjda med att kunna knyta en så kompetent person som Pär Svensson till oss, säger Bernt Arehäll, affärsområdesansvarig för Eskilstuna Logistik.

Pär Svensson kommer närmast från en befattning som Regionchef för Fluckinger Transport AB.
Eskilstuna+Strängnäs Logistik
Eskilstuna+Strängnäs Logistiks roll är att utveckla en effektiv logistikverksamhet för transporter och lagerhållning av varor från/till Stockholm-Mälardalen och norra Europa. Eskilstuna-Strängnäs har ett strategiskt läge med utbyggd infrastruktur, stort nätverk av logistikföretag och exploaterbar mark i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg. Ett utvecklingsprojekt som drivs av Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun och logistikföretag i regionen.
Se även: www.eskilstuna-strangnaslogistik.se

Mer information:
Affärsområdeschef Bernt Arehäll, 016-16 78 32, [email protected]
Teknisk chef Tommy Spångberg, 070-687 10 34, [email protected]
Näringslivsutvecklare Mikael Jonsson, 016-710 84 04, [email protected]
Näringslivschef Krister Widström, 0152-290 66, [email protected]

0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Swebus sätter in direktresor till Roskildefestivalen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy