Infrastruktur

Malmö Aviation startar linje mellan Östersund och Berlin

2014-07-03 09:00 DHL DHL Freight skriver avtal med PocketMobile och förenklar för sina kunder och ombud.

DHL Freight skriver avtal med PocketMobile och förenklar för sina kunder och ombud.
Stockholm, 3 Juli: DHL Service Points är DHL:s in- och utlämningsställen för paket vilka finns på
1 300 platser över hela Sverige, i bland annat matbutiker, kiosker och bensinmackar. För att effektivisera och göra hantering av inlämning och utlämning av paket enklare och mer användarvänlig för ombuden väljer nu DHL att samarbeta med PocketMobile och basera en ny lösning på PocketMobile’s plattform, PreCom. Initialt blir lösningen webbaserad, men i framtiden kommer ombuden också att kunna använda Smart Phones och Tablets.
Utveckling och integration sker under 2014 och lösningen kommer att börja användas av ombuden tidigt 2015. När implementering är färdig kommer flera tusen användare att använda PreCom varje dag hos DHL Service Points.
– Förutom att vi reducerar komplexiteten i våra IT integrationer kommer den nya lösningen från Pocket Mobile skapa en effektivare hantering hos våra ombud och samtidigt tillgodose de ökande säkerhetskrav som ställs inom e-handeln, säger Peter Johansson, Programs och IT Product Manager, IS Demand på DHL Freight AB.
– Att DHL väljer PocketMobile för sin Service Point-verksamhet är ett mycket bra exempel på PreCom’s styrka för mobila och distribuerade verksamhetslösningar och inte minst lösningar för logistikbranschen”, säger Anders Tormod, VD på PocketMobile.
– Slut –
DHL – Logistikbolaget för hela världen
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 285 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.
DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2013 hade koncernen en omsättning på mer än 55 miljarder euro.1000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Mer fotboll - VM i träskfotboll i Finland 18 – 19 juli

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy