Flygtrafik

Första steget mot ny förpackningsstandard

bättre råvaror och kunskapstillämpning. En materialbesparing på 20 procent skulle i motsvarande grad minska såväl miljöbelastning som kostnader vid tillverkning och transport. En nyckelfaktor för

bättre råvaror och kunskapstillämpning. En materialbesparing på 20 procent skulle i motsvarande grad minska såväl miljöbelastning som kostnader vid tillverkning och transport. En nyckelfaktor för att åstadkomma detta är övergripande standarder och riktlinjer för optimering av wellpappförpackningar.
Innventia startar nu en förstudie med finansiellt stöd från Ångpanneföreningens forskningsstiftelse. I ett första steg görs en utvärdering av hur några stora exportföretag och förpackningsanvändare upplever och tacklar problematiken kring transportförpackningar. I nästa steg kommer information från befintliga europeiska och globala standarder och testmetoder att granskas. Därefter genomförs en workshop för att sammanställa kravprofiler hos olika företag och relatera detta till egenskaper hos wellpappförpackningen.
– Projektet är en förstudie för att kunna lägga ut färdriktningen för en riktad utvecklingsinsats. Idag finns ingen global övergripande standard

A to już wiesz?  Genombrott för Envac i New York

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy