Kollektivtrafik

En utmärkt utmärkelse

2014-05-16 11:47 Miljöpartiet de gröna i Skåne På söndag den 18 maj badar miljöpartister i flera länder runt Östersjön för renare hav. I Malmö badar Skånes EU-kandidater Karin Svensson Smith, Lotta Hedström och Petter Forkstam i västra hamnen på scaniabadet kl 10. Badaktionen ska uppmärksamma torskdöden i Östersjön, algblomningarna och ett allt giftigare havsvatten.

På söndag den 18 maj badar miljöpartister i flera länder runt Östersjön för renare hav. I Malmö badar Skånes EU-kandidater Karin Svensson Smith, Lotta Hedström och Petter Forkstam i västra hamnen på scaniabadet kl 10. Badaktionen ska uppmärksamma torskdöden i Östersjön, algblomningarna och ett allt giftigare havsvatten.
Svenska Miljöpartiets toppkandidater Isabella Lövin och Peter Eriksson badar i Stockholm respektive Luleå. I Helsingfors värmer sig de finska gröna upp sig en stund i bastun först, och i Travemünde hoppar den tyska gröna toppkandidaten Ska Keller i vattnet.

Här är Miljöpartiet och de gröna europeiska partiernas lista på vad vi vill förändra: Mer fisk! Vi gröna har drivit på reformen för en mer hållbar fiskepolitik i EU – med stopp för överfiske och stopp för dumpning av död fisk till havs. Denna är ett första steg mot att återställa torsk- och laxbestånden i Östersjön.
Nu vill vi också se till att politiken genomförs – så att miljöhänsyn sätts framför destruktiv exploatering. Sluta övergöda Östersjön! Ett av de allvarligaste miljöhoten mot Östersjön är övergödningen som rubbar hela ekosystemet. Den leder till syrebrist och döda havsbottnar. Vi vill minska näringsflödena, ställa krav på jordbruket och återställa vattendrag för att återfå ett friskt vatten.
Rädda klimatet! Klimatförändringarna har fått havet ur balans. Mer koldioxid i vattnet gör havet surare, och det hotar många havslevande varelser. Nya arter invaderar och ekosystemet störs. Vi måste snabbt bromsa den globala uppvärmningen genom att investera stort på EU-nivå i förnybar energi och energieffektivisering. Stoppa plastskräpet! Plastskräp är ett stort problem för havsmiljön i Östersjön.
Vi måste använda mindre plast, återvinna mer och förbättra avfallshanteringen.
Skydda havs- och kustvatten! Alla länder runt Östersjön måste inrätta fler skyddade havsområden för att bevara den biologiska mångfalden. Länderna har lovat att skydda havsområden motsvarande 10 procent av havet, men vi gröna vill skydda minst dubbelt så stora områden.

A to już wiesz?  Pressinbjudan: Vi firar de nya broarna vid Hjulsbro sluss!

Vi badar idag för att visa att vi i Europa har ett gemensamt ansvar för både detta känsliga innanhav som heter Östersjön och våra andra hav. Över landsgränser är de gröna partierna i Europa enade: vi som lever idag måste lämna över miljön i gott skick till de som ska komma efter oss.
Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.
Miljöpartiet i Skånes hemsida0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy