Infrastruktur

Det här är vi mest oroliga för när vi köper begagnad bil.

2014-06-30 06:00 Tyréns Tyréns har genomfört en enkätundersökning bland invånarna i några av Mälardalens städer för att undersöka städernas själ och identitet. Företaget konstaterar att identiteten är mycket viktig för hur invånarna ser på sin egen stad och om de är nöjda med den eller ej.

Tyréns har genomfört en enkätundersökning bland invånarna i några av Mälardalens städer för att undersöka städernas själ och identitet. Företaget konstaterar att identiteten är mycket viktig för hur invånarna ser på sin egen stad och om de är nöjda med den eller ej. Vill staden sedan påverka sin identitet ska beslutsfattarna utgå från det unika de har och utveckla detta snarare än att försöka skapa något nytt.
2010 genomförde Tyréns undersökningen Stadstrender där de tog reda på vad det är som gör människor nöjda med den stad de lever i. Stadens själ, även kallad identitet, visade sig vara en av fyra framgångsfaktorer för städer både idag och i framtiden. För vissa städer kan en stark identitet vända en negativ utveckling och lägga grunden för skapandet av en attraktiv plats för boende, besökare och näringsliv.
Mia Wahlström, konsult på Tyréns och doktorand på KTH har nu valt att borra djupare i denna fråga. Under våren genomfördes, som ett första steg, en undersökning bland boende i Uppsala, Örebro, Västerås och Eskilstuna. 1650 personer besvarade frågor om sin stad och stadsdel. Allt med syftet att fånga och beskriva städernas identitet.
Resultatet visar att de faktorer som har störst påverkan på stadens identitet och attraktivetet är att staden är full av liv och puls samt att den har en tydlig image. Studentstaden Uppsala får högt betyg för båda dessa faktorer.
– Mycket studenter gör att det händer en massa olika evenemang där alla, gamla som unga är välkomna. Som en folkfest, mitt i veckan, helger, på dan eller sena kvällen. Folk går ut på stan och är med på dessa upptåg, berättar en av Uppsalaborna när de ska beskriva stadens själ.
De två viktigaste faktorerna Puls och Image ligger långt före faktorer som ” Det finns ett bra utbud av anläggningar för sport, hobby och lek”, när man tittar på alla fyra städer tillsammans. Resultatet visar också att det är relativt stora skillnader mellan städerna. I Uppsala är tex stadens lyhördhet för medborgarnas synpunkter och önskemål viktigare än i de andra städerna.
Andra viktiga faktorer som lyfts fram är t.ex. att staden är trygg och säker samt att det finns en historia att berätta. Bland de Örebroare som deltog i undersökningen talades det bland annat om Slottet, stadsparken och Svartån i centrala Örebro och dess positiva betydelse för stadens själ.
– Kommentarerna rörande slottet i Örebro är signifikativt för resultatet i vår enkät, säger Mia Wahlström, Befintliga platser med stark koppling till stadens historia och ursprung påverkar såväl stadens invånare som omvärlden syn på staden. Resultatet är intressant för städernas beslutfattare när det gäller att bygga en stad med en tydlig attraktiv identitet. Det handlar i stor utsträckning om att utgå ifrån det man har i staden och utveckla det, snarare än att skapa något nytt.
Vill du veta mer om Tyréns undersökning “City Soul” är du välkommen till seminariet ”Attraktiv identitet i Mälardalens städer” som arrangeras på Business Arena under Almedalsveckan i Visby.
Tid: torsdagen den 3 juli kl. 13.45 – 14.15
Plats: Restaurang Burmeister, Strandgatan 9, Visby
För mer information var vänlig kontakta:
Mia Wahlström
Tyréns AB
010 452 30 33 eller 076 145 65 85
[email protected]
Ann-Louise Kjellberg
Marknadskoordinator
Tyréns AB
010-452 25 21
[email protected]

A to już wiesz?  London i topp från Arlanda i juni

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy