T?g

Avis satser på månedsleie av bil

25-09-2014 13:19 RAC Group AS Kjøp eller leasing av bil har ofte en lang tidshorisont og passer ikke for alle. Avis satser derfor nå på månedsleie av bil, som gir et bilhold uten risiko for kundene.

Det kan være en stor utfordring for virksomheter å administrere bilparken for sine ansatte og alltid ha riktig antall og type biler i flåten til enhver tid. Prosjektarbeid innenfor en tidsbegrenset periode blir stadig mer vanlig i næringslivet, og dermed settes det krav til fleksible løsninger og god kostnadskontroll.
Med Avis månedsleie oppnås ikke bare full fleksibilitet for kundene, men også et bilhold uten risiko. Konseptet passer dermed godt for små og mellomstore bedrifter, som vil ha en flåte med garantert mobilitet og der det er mulighet for å endre biltyper og størrelser når behovene endrer seg. Ved å bestille månedsleie fra Avis kan en virksomhet få en optimalt tilpasset bilflåte til enhver tid.
Alt inkludert i prisen
– Vårt mål er på ingen måte å konkurrere med tradisjonell leasing, men være et attraktivt supplement, sier Ole Grønvold, administrerende direktør hos Avis Norge.
– Med en minste leietid på én måned, og en månedsfaktura der alle kostnader er inkludert får bedriftens ledelse en god oversikt og en bilpark uten kapitalbinding.
Blant kundene av månedsleie finner vi alt fra forsvaret, større offshore-selskaper, til mindre leverandører innenfor renholdsbransjen og helsesektoren. Grønvold ser også en økende etterspørsel i privatmarkedet.
– Mange privatpersoner ønsker en bil over en kortere eller lengre periode, men ønsker av ulike årsaker å ikke kjøpe bil. Da kan Avis månedsleie være et godt og konkurransedyktig alternativ.
http://www.avis.no/manedsleie
For ytterligere
informasjon, vennligst kontakt:
Ole Grønvold,
administrerende direktør, telefon +47 90 99 00 81
Om Avis
Avis Bilutleie drives i Norge, Sverige og Danmark gjennom selskapet RAC Holding AS. Totalt har
virksomheten en flåte på ca. 15 000 biler, der ca. 8 000 biler er fordelt på egeneide utleiekontorer, og
ca. 7.000 biler leies ut gjennom et veletablert og regions dekkende nettverk av franchisekontorer.
Totalt står utleienettverket av 400 utleiekontorer i Skandinavia med en samlet leieomsetning på NOK
1,4 milliarder.
0000

A to już wiesz?  New York-feber i høstferien fra Oslo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy