Kollektivtrafik

At The Last Second – first televised commercial from Swedish Sea Rescue Society

IDENTIC har genom åren levererat ett flertal tankningsanläggningar och depåsystem till Nobina. Nu breddas och fördjupas samarbetet mellan IDENTIC och Nobina ytterligare. De nya avtalen

IDENTIC har genom åren levererat ett flertal tankningsanläggningar och depåsystem till Nobina. Nu breddas och fördjupas samarbetet mellan IDENTIC och Nobina ytterligare.
De nya avtalen omfattar totalt tolv anläggningar för RME. IDENTICs uppdrag är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för Nobina:
projektera
leverera och installera sex nya anläggningar
konvertera och uppgradera sex befintliga anläggningar
driftsätta och dokumentera samtliga anläggningar
utbilda berörd personal
utföra förebyggande och avhjälpande service på samtliga anläggningar
Anläggningarna kommer att hyras respektive leasas av Nobina under tio år. Även uppdraget att utföra förebyggande- och avhjälpande service av anläggningarna gäller under tio år.
” – IDENTIC har förmånen att samarbeta med Nobina sedan lång tid tillbaka. Att få ett fortsatt och dessutom utökat förtroende och vara Nobina behjälplig med att säkerställa en effektiv drift av deras tankningsanläggningar och depåer, är givetvis både ett hedrande och ansvarsfullt uppdrag. Vi kommer att leverera nyckelfärdiga tankningsanläggningar inklusive förebyggande och avhjälpande service, vilket sammantaget kommer att ge Nobina en hög driftsäkerhet till en fast totalkostnad per månad”, säger Anders Hedgren, VD IDENTIC.
IDENTIC har genom åren hjälpt många kunder med att effektivisera, drift-, kvalitets- och miljösäkra sina depåverksamheter.
Med IDENTICs modulära och skalbara system och tjänster för daglig service och depånära ledning av tunga fordon uppnår kunderna bland annat:
snabb, dokumenterad och kvalitetssäkrad service
ökad resurs- och kostnadskontroll
förbättrad arbetsmiljö; och
minskade miljörisker

Kort sagt – ett samarbete med IDENTIC ger kunden möjlighet att få ut största möjliga affärsnytta ur sina depåer och fordon.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Hedgren
Direkttelefon: +46 733 759 801
E-post: [email protected]

A to już wiesz?  Förbifarten fängslar friheten

IDENTIC AB är ett ledande företag med egenutvecklade produkter,
system och tjänster för daglig service och depånära ledning av stora
fordonsflottor. Med över 50 000 fordon och fler än 300 depåer för bussar i
kollektivtrafik utrustade med företagets produkter och system, är IDENTIC en
marknadsledande aktör på en global marknad under stark tillväxt. www.identic.se
IDENTIC is a leading company with development
of its own products, systems and services for daily service and depot
management of large vehicle fleets. With over 50 000 vehicles and more than 300 depots for buses in public transport equipped with the company’s products and systems IDENTIC is the
market leader in a global market with strong growth. www.identic.se00300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy